Lab 216

LAB 216 a Projekt AiS spája aktívnych a tvorivých žiakov informatických odborov mechanik počítačových sietí a grafik digitálnych médií na Strednej odbornej škole elektrotechnickej v Trnave do jedného pracovného tímu, zameraného na získavanie a rozvoj odborných vedomostí a zručností nad rámec učebných osnov jednotlivých odborov.

Zapojením sa do projektu majú žiaci možnosť vyskúšať si svoje schopnosti pri vytváraní reálneho informačného systému, aplikovať nadobudnuté teoretické vedomosti v praxi, komunikovať a riešiť problémy v tíme a prezentovať výsledky svojej práce.

Photo
Andrej Mihaliak
Webdeveloper
Photo
Erik Ešmír
3D Modeling
Photo
Hľadame
Webdesign
Photo
Erik Kovačič
BSD like Systems
Photo
Jaroslav Studenič
System Backup/Recovery
Photo
Michal Šilhavý
System Admin
Zobraziť všetkých...
Naším cieľom je vybudovať elektronický informačný systém, ktorý zabezpečí plnohodnotnú a používateľsky prívetivú registráciu žiakov, umožňujúcu evidenciu a dokumentáciu pre potreby odborného výcviku (OV). Ide najmä o vytvorenie:
  • Elektronického denníka OV
  • Žiackej knižky pre potreby OV
  • Katalógu majstrov a žiakov na OV
Systém má zároveň poskytnúť žiakom a majstrom odbornej výchovy prístup k jednotným, elektronicky dostupným informáciám, týkajúcim sa odborného výcviku a v rámci možností znížiť náklady spojené s evidenciou a dokumentáciou OV.

Pracujeme s modernými a otvorenými technológiami

Apache CodeIgniter Clonezilla CSS3 FreeBSD HTML5 JavaScript jQuery Laravel MySQL pfSense PHP Ubuntu Zabbix

Theory is when you know everything but nothing works.
Practice is when everything works but no one knows why.
In our lab, theory and practice are combined:
nothing works and no one knows why.

- lab 216
Môžete nás kontaktovať na
033/599 1886
alebo
sosett.sk@gmail.com